اطلاعات

سپتامبر 16, 2014

صفر تا 100 اخذ ویزای انگلیس

پیش از شروع فرآیند مهاجرت، مهم است که تصمیم بگیرید آیا شما شرایط مورد نیاز برنامه خاص مهاجرت یا ویزایی که به دنبال آن هستید را دارید. عواملی مانند سن، تحصیلات، سابقه کار و تسلط به زبان ممکن است در این مرحله مورد بررسی قرار گیرند.

جولای 7, 2014

ویزای کاری کانادا

پیش از شروع فرآیند مهاجرت، مهم است که تصمیم بگیرید آیا شما شرایط مورد نیاز برنامه خاص مهاجرت یا ویزایی که به دنبال آن هستید را دارید. عواملی مانند سن، تحصیلات، سابقه کار و تسلط به زبان ممکن است در این مرحله مورد بررسی قرار گیرند.