مکان ها

آگوست 11, 2014

راهنمای کامل اخذ ویزای کانادا

پیش از شروع فرآیند مهاجرت، مهم است که تصمیم بگیرید آیا شما شرایط مورد نیاز برنامه خاص مهاجرت یا ویزایی که به دنبال آن هستید را دارید. عواملی مانند سن، تحصیلات، سابقه کار و تسلط به زبان ممکن است در این مرحله مورد بررسی قرار گیرند.

ژوئن 5, 2014

اخذ اقامت تحصیلی از کشورهای مختلف

پیش از شروع فرآیند مهاجرت، مهم است که تصمیم بگیرید آیا شما شرایط مورد نیاز برنامه خاص مهاجرت یا ویزایی که به دنبال آن هستید را دارید. عواملی مانند سن، تحصیلات، سابقه کار و تسلط به زبان ممکن است در این مرحله مورد بررسی قرار گیرند.